Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

perfecttime
Reposted frominpassing inpassing
perfecttime
6066 021b
Reposted fromIriss Iriss viasilence89 silence89
perfecttime
3946 32d2
perfecttime
7385 c37c
perfecttime
3932 61c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaNoCinderella NoCinderella
perfecttime
6187 84cd
Reposted fromGodislove Godislove viaNoCinderella NoCinderella

June 12 2015

perfecttime
7686 8a3d
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma
perfecttime
6940 d190 500
2306 47f7
perfecttime
perfecttime
7753 b9f6
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma
perfecttime
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viadiedrunk diedrunk
perfecttime
perfecttime
5039 e409
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaZoonk11 Zoonk11
perfecttime
7752 c397
perfecttime
8578 281e
Reposted fromjustMeee justMeee vianotperfectgirl notperfectgirl
perfecttime
4946 9cc3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialiars liars
0322 29e6
Reposted fromindie indie viaP4RIAS P4RIAS

June 11 2015

perfecttime
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaredshadow redshadow
perfecttime
Mężczyzna, który traktuje swoją kobietę jak księżniczkę, udowadnia, że został wychowany przez królową.
— A. Osiecka
Reposted fromdys dys viaOkruszek1988 Okruszek1988
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...